nowy hotel

Co brać pod uwagę podczas wyceny hotelu?

Wycena różnych obiektów o charakterze komercyjnym może się okazać niezbędna z wielu różnych powodów. Przede wszystkim, chodzi tutaj o odsprzedaż danego obiektu, ale także o realne oszacowanie jego wartości przed zaciągnięciem kredyty hipotecznego. Bardzo ważne jest, aby przeprowadzenie opisywanej wyceny w każdym przypadku zlecać profesjonalistom.

Zakup hotelu

wycena nowych hoteliW obecnym czasie podczas wyceny nieruchomości komercyjnych w postaci hoteli, najczęściej posługujemy się metodą zysków podejścia dochodowego. Pozwala bowiem ona w najbardziej jasny sposób określić, jaka jest prawdopodobna wysokość dochodów, które uda się uzyskać z prowadzonego hotelu. Oczywiście, jest to możliwe dzięki analizie danych pochodzących z hoteli podobnego typu, które działają już na rynku od dłuższego czasu. W pewnych przypadkach można skorzystać oczywiście z innych metod wyceny. Chodzi tutaj na przykład o podejście nazywane odtworzeniowym czy też o popularną w wielu przypadkach metodę porównawczą. Aby wycena hoteli przyniosła oczekiwane rezultaty, musi być ona wykonana przez profesjonalistów, którzy zastosują odpowiednią metodą na jej przeprowadzenie.

nowy hotel Tylko w takiej sytuacji będzie można mieć pewność, że wycena nowych hoteli będzie przeprowadzona rzetelnie i pozwoli na uzyskanie realnych i wartościowych danych. Profesjonaliści, podczas wyceniania hoteli biorą pod uwagę dane takie, jak lokalizacja danego obiektu, jego otoczenie biznesowe oraz ewentualną konkurencję. Wycena nie mogłaby się obyć bez analizy danych takich, jak stan techniczny danej nieruchomości oraz jej wyposażenie. Trzeba brać pod uwagę również szacowaną liczbę gości, co oszacować można na podstawie atrakcyjności danego obiektu pod względem jego położenia w pobliżu atrakcji turystycznych. Dodatkowo, jeżeli mowa jest o hotelach, które działają na rynku już od wielu lat, bierze się pod uwagę również jego wyniki finansowe z przeszłości oraz ponoszone opłaty w związku z jego utrzymywaniem. Oczywiście, samodzielne próby analizy takich danych, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, skończyłyby się niepowodzeniem.

Analiza wartości rynkowej nieruchomości komercyjnych, przeprowadzana jest coraz częściej przez profesjonalistów. Tylko w takiej sytuacji można się bowiem upewnić, że uzyskane dzięki niej dane będą miały odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej danego obiektu. Analizę taką należy zlecać przede wszystkim wyspecjalizowanym oraz doświadczonym w takich właśnie zadaniach przedsiębiorstwom. To da pewność, że jej wyniki będą w stu procentach miarodajne.