osuszanie ścian

Rodzaje metod osuszania ścian

Proces osuszania murów jest zazwyczaj długotrwały, pracochłonny, jak i skomplikowany. Do jego wykonania wynająć w wielu przypadkach trzeba wykwalifikowane firmy. Proces ze względu na swoją złożoność poprzedzony powinien być rozpoznaniem typu zawilgocenia, jak również znalezieniem jego przyczyny.

Od czego zależy skuteczność procesu osuszania ścian?

osuszanie ścianNajczęstszą z przyczyn jest napór wody gruntowej na fundamenty, bądź również jej penetracja wszelkich szczelin wynikających ze złego stanu fundamentu. Zapewnia on stabilność konstrukcji oraz stanowi podporę reszty budynku, dlatego powinien być on odpowiednio skonstruowany, wykonany, jak i później zabezpieczony przed wilgocią. Te czynności jednak nie są wykonywane w sposób rzetelny, jak i dokładny, co skutkuje późniejszym problemom. Cieki oraz wody gruntowe mogą mieć negatywny wpływ na niezabezpieczone wcześniej ściany, jak i mury. Powodują wykwity solne, przebarwienia oraz mogą być przyczyną łuszczenia się powłok malarskich, jak i odpadania tynku. Przyczyn zawilgocenia jest wiele. Są nimi na przykład zmiany hydrologiczne lub niewłaściwa hydroizolacja albo jej uszkodzenie. Skuteczne osuszanie ścian zależy od właściwej izolacji fundamentów od podłoża. Najpopularniejszym typem izolacji są powłoki mineralne bądź bitumiczne. Posiadają one jednak wiele mankamentów, przez co nie zawsze są skuteczne. Metody osuszania podzielić można na naturalne, inaczej nieinwazyjne, oraz sztuczne, zwane także inwazyjnymi. Sposoby nieinwazyjne są zazwyczaj bardziej czasochłonne i wymagają odkopywania fundamentów, natomiast sposoby sztuczne przerywają migrację wilgoci ku górze.

osuszanie ścianMetody nieinwazyjne to na przykład absorpcja lub kondensacja, do metod inwazyjnych zaliczyć można iniekcję, mikrofale lub podcinanie murów. Większość z nich polega na odtwarzaniu izolacji poziomej i jest znacznie skuteczniejsza niż naturalne osuszanie, ze względy na skrócony czas trwania. Nie inwazyjność powyższych metod wpływa na ich coraz częstsze wykorzystywanie. Skutkują one brakiem ingerencji fizycznej w strukturę muru, która mogłaby być następstwem degradacji lub osłabienia spoin budynku. Jedną z naturalnych metod jest także potocznie zwane wietrzenie naturalne, jest ono bezinwazyjne ze względu na łatwość zastosowania. Wystarczy otworzyć wszelkie istniejące drzwi oraz okna w budynku i przy pomocy ciepłej temperatury oraz suchego powietrza osuszać ściany budynku. Potrwać to jednak może nawet kilka miesięcy, gdy zawilgocenie jest wysokie. Osuszanie sztuczne, absorpcyjne stosuje się w momentach, gdy wszelkie naturalne sposoby okazały się nieskuteczne. Wychwytuje ono wilgoć ze ścian za pomocą osuszacza, w którym znajduje się z kolei powietrze suche. Cykl jest powtarzalny i stosuje się go tak długo, aż ściany nie ulegną całkowitemu wyschnięciu. Kondensacja działa podobnie tak, jak absorpcja.

Osuszanie podczerwienią polega na pobudzaniu wody i wilgoci znajdującej się w kapilarach i transportowaniu jej w kierunku ogrzewanego powietrza. Wszelkie sposoby hydroizolacji i osuszania zarówno bezinwazyjne, jak i inwazyjne stosowane mogą być razem. To może znacznie przyspieszyć proces schnięcia ścian, murów oraz fundamentów.