kotły gazowe

Optymalizacja zużycia energii dzięki ogrzewaniu kotłem gazowym

Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz trend wdrażania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań sprawił, że konsumenci stali się o wiele bardziej świadomi pod względem racjonalnego gospodarowania zasobami energii. W związku z powyższym również producenci zaczęli w inny sposób patrzeć na rynek, czego wynikiem są m.in. innowacyjne rozwiązania z zakresu Inteligent Building Systems mające na celu zoptymalizowanie zużycia zasobów energetycznych na potrzeby domu lub mieszkania.

Kotły gazowe bardzo efektywne

kotły gazowe
kotły gazowe

Modernizacja postrzegania zapotrzebowania na wdrażanie rozwiązań propagujących wprowadzających szereg sukcesywnych zmian prowadzących do powstania autonomicznego, samowystarczalnego systemu gospodarki sprawiła, że również branża instalacyjna przechodzi szereg usprawnień. Do głównych obszarów działania należy kondensacja algorytmów sterujących z poszczególnymi podlegającymi im instalacjami grzewczymi, energetycznymi oraz wodno- kanalizacyjnymi. Sprawne zarządzanie i inteligentna, samoczynna koordynacja pozwala na wdrażanie oszczędności w kontekście długofalowym oraz poprawę jakości życia przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału środowiska naturalnego. Jednym z rozwiązań w zakresie nowoczesnych instalacji grzewczych są kotły gazowe, wyposażone w zaawansowane systemy spalania wewnątrzkomorowego, które umożliwiają uzyskanie maksimum ciepła przy minimalnym zużyciu energii. Jeżeli chodzi o kotły gazowe z Sopotu, ich technologia pozwala na osiągnięcie nawet do 109% efektywności w porównaniu z tradycyjnymi metodami stosowanymi w systemach grzewczych. Przykładowo tradycyjne ogrzewanie centralne oddaje tyle ciepła, ile energii zużyje.

kotły gazowe Wdrożenie instalacji grzewczej z kotłem ciepła umożliwia nam około 10% zwiększenie uzyskanego ciepła w porównaniu do energii zużytej na jego wyprodukowanie. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej metodzie odzyskiwania ciepła ze spalin emitowanych w procesie spalania. Można by powiedzieć, że jest on trochę podoby do zastosowania turbiny w silniku diesla- „podwójne” spalanie umożliwia ograniczenie do minimum substancji szkodliwych do atmosfery w porównaniu ze starszymi kotłami grzewczymi, które wydzielały do środowiska spaliny o temperaturze blisko 100°C. W przypadku nowoczesnych kotłów zasilanych biopaliwem gazowym lub systemem gazowo- olejowym osiągają one max. temperaturę 45°C. Instalacja z gazowym kotłem ciepła pozwala nam także na jednoczesne podłączenie podgrzewacza wody bez konieczności podłączania go do dodatkowego źródła prądu, jak np. w przypadku tradycyjnych bojlerów.

Takie rozwiązanie umożliwia nam utrzymanie optymalnej temperatury w obrębie domu i mieszkania z dodatkową możliwością podgrzewania wody dla potrzeb gospodarstwa domowego bez generowania dodatkowych strat energii.