rozdzielnice niskiego napięcia

Wymagania konstrukcyjne rozdzielnic niskiego napięcia

Zazwyczaj każdy producent opisuje swój wyrób w samych superlatywach, aby w ten sposób zachęcić potencjalnego klienta do kupna. Słowa „niezawodny”, „wyjątkowo wytrzymały” tak naprawdę nie mówią nam nic, a przy zakupie każdego wyrobu powinniśmy przecież jak najdokładniej poznać jego parametry.

Rozdzielnice i ich montaż

rozdzielnice niskiego napięciaZwłaszcza klient poszukujący rozdzielnic elektrycznych powinien przed zakupem poznać ich specyfikację techniczną. Bezpieczne rozdzielnice niskiego napięcia to bowiem podstawowe elementy sieci elektrycznej, gdyż służą do rozdziału energii oraz do łączenia obwodów zasilających i odbiorczych. Rozdzielnica – oprócz wyposażenia rozdzielczego – powinna składać się z aparatury pomiarowej, zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej. Wśród wyposażenia muszą znaleźć się także szyny zbiorcze, konstrukcje mechaniczne, osłony oraz elementy izolacyjne. Najbardziej funkcjonalne są bezpieczne rozdzielnice niskiego napięcia o konstrukcji przedziałowej, gdyż dzięki temu możemy umieścić w poszczególnych przedziałach urządzenia i podzespoły konkretnych pól (może to być pole zasilające, pomiarowe, sprzęgłowe lub odbiorcze).

rozdzielnice niskiego napięciaWśród wymagań konstrukcyjnych, jakie powinny spełniać bezpieczne rozdzielnice niskiego napięcia, wymienia się przede wszystkim ich łatwy montaż, prostą modernizację i rozbudowę, brak konieczności częstego przeprowadzania konserwacji i remontów, wygodną i nieskomplikowaną obsługę, a także odporność na wpływy środowiskowe. Podstawą są też małe gabaryty – przy tym konstrukcja powinna odznaczać się prostotą, a układ połączeń – przejrzystością. dzięki spełnieniu takich warunków, rozdzielnice niskiego napięcia będą bezpieczne w użytkowaniu. Producenci w swoich ofertach mają aż kilkanaście różnych typów bezpiecznych rozdzielnic niskiego napięcia – wszystko zależy bowiem od tego, jakie jest przeznaczenie rozdzielnicy. W zależności od zastosowania, spotkać możemy się z rozdzielnicami budowlanymi, słupowymi, mieszkaniowymi, przemysłowymi, a także energetyczno-dystrybucyjnymi. Wśród rozwiązań konstrukcyjnych obowiązuje podział na rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe i szafowe. Jeżeli chodzi o pierwsze z wymienionych, nowoczesne rozwiązania przewidują tu zastosowanie obudów szafek z materiału nieprzewodzącego. W przypadku rozdzielnicy skrzynkowej, skrzynki mogą być wykonane z żeliwa (współcześnie to rzadko stosowane rozwiązanie), blachy lub tworzyw sztucznych.

Podobnie w przypadku rozdzielnic szafowych, choć tutaj wyróżnić możemy jeszcze rozdzielnice szafowe nieosłonięte (ich instalacja możliwa jest jedynie w pomieszczeniach zamkniętych dla osób niepowołanych) oraz osłonięte.