Woda jako źródło ciepła

pompy ciepła2 Woda jest potrzebna człowiekowi do życia, jak tlen. Z niej od zarania dziejów człowiek korzysta do zaspokajania swych podstawowych potrzeb. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać także inne możliwości, jakie daje nam woda. Między innymi zaczęto wykorzystywać ją jako źródło ciepła dla pompy ciepła.

Ale nie jest to woda płynąca z naszych kranów, lecz woda znajdująca się w studniach głębinowych. Tam jej temperatura kształtuje się na optymalnym poziomie pomiędzy 7 a 12 stopni. Jednak i nie każda studia nadaje się do tego, by stanowić dla pompy źródło ciepła. Dlatego też fachowcy przeprowadzają odpowiednie odwierty studni, które należy zacząć od tak zwanych odwiertów próbnych. Po wykonaniu odwiertu próbnego zawsze należy przez około dwadzieścia cztery godziny pompować wodę. Ma to na celu zmierzenie wydajności studni. Jeżeli wydajność ta okaże się odpowiednia, wówczas kolejnym krokiem jest pobranie próbki wody i zaniesienie jej do wodociągu bądź też sanepidu. Próbka ta jest tam badana pod kątem przydatności, jako źródła ciepła. Czemu odwierty geotermalne? Ponieważ pompa ciepła sama w sobie jest urządzeniem, które ma zapewnić nam niższe koszty ogrzewania. Dlatego też podczas jej instalacji szuka się optymalnych źródeł, które będą dla pompy stanowić fundament. Takim źródłem są właśnie studnie, gdzie wysoka temperatura wody przekłada się na zwiększenie się współczynnika COP przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pracy pompy ciepła.

Jak więc widzimy, jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne.