pomiary drgań maszyny

Profesjonalne pomiary drgań

Drgania maszyn podczas pracy są czymś, czego nie da się uniknąć, chyba że zastosujemy wyjątkowo dźwiękochłonną obudowę i po prostu nie będziemy ich słyszeć. Jednakże warto po prostu uznać te drgania za coś naturalnego i to w dodatku – przydatnego. Bowiem jeżeli zauważymy, że w prawidłowej pracy drgania maszyny są zawsze takie same, wszelkie odstępstwo od normy może świadczyć o zaistnieniu problemu, który w niedługim czasie z pewnością doprowadzi do usterki czy awarii.

Wykonywanie pomiarów drgań maszyn

pomiary drgań maszynyMożemy zatem zacząć o wiele wcześniej diagnozować problem, co pozwoli równie szybko się go pozbyć, ponieważ nie będzie on jeszcze zaawansowany. Dlatego podczas prawidłowego chodu maszyny należy przeprowadzić pomiary drgań, aby określić poprawne parametry co do przyspieszenia, prędkości oraz przemieszczenia. Następnie w sytuacji wychwycenia innych drgań niż zwykle, wystarczy przeprowadzić pomiary ponownie – zobaczymy wówczas, czy faktycznie coś jest na rzeczy, czy tylko nam się wydaje. A jak konkretnie przeprowadzane są takie pomiary drgań maszyny? Nie jest to skomplikowane, podstawowym wykorzystywanym do tego urządzeniem jest akcelerometr piezoelektryczny, który stanowi przetwornik sygnałów na odpowiednie do odczytania.

pomiary drgań maszyny Nowoczesne akcelerometry posiadają szeroki zakres częstotliwości i są naprawdę wytrzymałe. Do ich używania nie potrzeba zasilania – taki akcelerometr sam generuje sygnał wyjściowy, który jest proporcjonalny do przyspieszenia maszyny. Zostaje on przetworzony na sygnał prędkości, co umożliwiają elektroniczne wzmacniacze całkujące. W efekcie uzyskamy parametry, które musimy następnie porównać z normami. Po pierwsze – z normami odbiorczymi, które określają dopuszczalne wibracje danej maszyny. Jednakże istotne są także normy sanitarne – to, czy drgania maszyny mają wpływ na to, jak czuje się znajdujący się w pobliżu operator. Nadmierne drgania mogą mieć bowiem szkodliwy wpływ na psychologiczny stan człowieka – po prostu nieustanne słuchanie intensywnych wibracji może pogarszać samopoczucie.

Choć takie badania drgań maszyny nie są skomplikowane, ponieważ używa się do tego jednego jedynie urządzenia, to i tak muszą być przeprowadzane przez profesjonalistów. Po pierwsze dlatego, że czujniki drgań muszą być umieszczane precyzyjnie, w konkretnych miejscach konstrukcji maszyny. Po drugie, to profesjonaliści posiadają odpowiednią wiedzę pozwalającą na poprawne zinterpretowanie wyników wykonanych badań. Jeżeli zatem wyczuwamy, że maszyna przestała pracować poprawnie – zdecydujmy się na profesjonalne pomiary drgań.