badanie gruntu

Od czego zależy ilość wykonanych badań gruntu?

Analiza podłoża gruntowego coraz częściej jest uwzględniana w procesie inwestycyjnym związanym z tworzeniem obiektu budowlanego. Jej koszty bardzo często nie są małe, jednak inwestor musi je uwzględnić w swoich planach, ponieważ wykonanie analizy podłoża jest wymuszone przez wymagania Eurokodów, czyli dokumentów na podstawie których wykonuje się projekt obiektu budowlanego.

Badanie i dokumentacja gruntu

badanie gruntuZakres badań jest zależny od przyjętej przez projektanta kategorii geotechnicznej. Architekt może zdecydować się na wybranie jednej z trzech kategorii geotechnicznych wyróżnionych w przepisach prawa budowlanego związanego z posadowieniem budynków i budowli na podłożu gruntowym. Im wyższa kategoria, tym bardziej szczegółowe badania musi wykonać inwestor przed przystąpieniem do projektowania i realizacji inwestycji. W przepisach dokładnie określone jest to, które obiekty powinno kwalifikować się do prostych, a które do złożonych działań związanych z badaniami gruntów. Wpływ na wybór ma przede wszystkim rodzaj konstrukcji. Lekkie obiekty, które posiadają statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy mogą być zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej. W takim przypadku projektant zleca jedynie sporządzenie opinii geotechnicznej, którą wykonuje się na podstawie wcześniejszych analiz oraz zdobytych doświadczeń.

badanie gruntuW przypadku gdy nie mamy do czynienia z prostymi warunkami gruntowymi, a obiekt jest znacznie większy i posiada bardziej skomplikowane schematy statyczne (czyli rozbudowaną konstrukcję), projektant decyduje się na drugą lub trzecią kategorię geotechniczną. W takim przypadku inwestor musi zlecić badanie gruntu oraz na jego podstawie sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz projektu geotechnicznego. W przypadku bardzo złożonych, drogich inwestycji niespotykanych na co dzień, zawsze przyjmuje się trzecią kategorię, ponieważ obiekty te w znaczny sposób oddziałują na grunt. Wtedy sporządza się dokumentację geologiczno – inżynierską. Wymaga to przeprowadzenia jeszcze bardziej szczegółowych badań związanych z ustaleniem parametrów technicznych warstw gruntu znajdujących się poniżej powierzchni posadowienia fundamentów. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niekorzystnych wyników badań gruntu, projektant może podjąć decyzję o zmianie kategorii geotechnicznej na inną.

Jest to niezwykle istotny fakt, ponieważ umieszczenie inwestycji w konkretnej kategorii ma znaczny wpływ na ostateczną wartość inwestycji. Badania mają jednak zapobiegać wystąpieniu katastrof budowlanych spowodowanych nieodpowiednim posadowieniem budynku lub budowli.