koparka ładowarka

Jaki jest podział koparek?

Każde praktycznie prace budowlane rozpoczynają się od prac ziemnych. Podczas tych robót wykorzystuje się ciężki sprzęt i maszyny w tym również koparki. Są to maszyny, których zadaniem jest oddzielanie urobku od gruntu oraz jego transport na miejsce składowania. Również zadaniem tej maszyny jest przeładunek, szczególnie materiałów sypkich.

Gdzie wykorzystuje się minikoparki?

minikoparkaNajczęściej na budowach można spotkać koparki jednonaczyniowe czyli takie, które są wyposażone w jedno naczynie urabiające. Koparki tego typu pracują w tak zwanym cyklu przerywanym to znaczy, że podczas pracy koparki występują etapy pomocnicze, na przykład przeniesienie urobku. Wśród koparek jednonaczyniowych można wyróżnić koparkoładowarki, koparki podsiębierne czy mini koparki. Zależnie od rodzaju prac, jakie są do wykonania wykorzystuje się odpowiednie koparki. Przykładowo minikoparka wynajmowana w Bydgoszczy służy podczas wykonywania wykopów przy montażu instalacji gazowych, kanalizacyjnych czy wodnych. Minikoparki najczęściej maja masę eksploatacyjną nie przekraczającą sześciu ton. Maszyny te swoja budową przypominają tradycyjne koparki, najczęściej znajdują się one na podwoziu gąsienicowym i posiadają mały lemiesz. Również są wyposażone w mechanizm obrotu. Zaletą tego rodzaju maszyny jest fakt, że są one bardzo uniwersalne i mają możliwość wymiany osprzętu na inny, jak na przykład na nożyce, świder, widły czy młot hydrauliczny.

 

koparka

Koparki można podzielić ze względu na różne klasyfikacje. Jedną z nich jest podział ze względu na napęd i tutaj wyróżnia się koparki hydrauliczne oraz mechaniczne. Koparki można podzielić również ze względu na prowadzenie osprzętu roboczego. Możemy tutaj wyróżnić koparki przedsiębierne oraz podsiębierne. Przedsiębierne koparki mają ramię z lemieszem, które porusza się w ruchu po krzywej płaszczyźnie pionowej od podstawy danej maszyny. Natomiast jeśli chodzi o koparki podsiębierne to tutaj naczynie porusza się podobnie jednak w pionie do podstawy koparki. Bardzo popularnym podziałem jest podział koparek ze względu na jakim podwoziu się poruszają. Podwozie może być nieobrotowe i obrotowe. Obrotowe nadwozie można jeszcze podzielić na niepełno obrotowe oraz pełnoobrotowe.

W tym ostatnim przypadku koparka może obracać się o dowolny kąt. Koparki są bardzo ważnym elementem wielu budów, szczególnie takich, gdzie wykonuje się roboty ziemne. Dzięki niej łatwiej jest wyrównywać teren (nasypy i wykopy). Poza tym koparki bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku załadunku materiałów sypkich czy usunąć warstwę ziemi urodzajnej czyli humusu.