kabiny śrutownicze

Jak powinny być wyposażone kabiny śrutownicze?

Śrutowanie wyróżnia się bardzo wysoką skutecznością, jeżeli mowa o obróbce różnego rodzaju powierzchni, które zostały wykonane z metalu. Warto jednak pamiętać, że metoda ta niemal zawsze związana będzie ze sporym zagrożeniem dla zdrowia i komfortu pracowników, decydujących się na jej wykonanie. Właśnie z tego względu tak ważne jest wykorzystywanie najnowocześniejszych kabin śrutowniczych.

Budowa kabiny śrutowniczej

 kabiny śrutowniczeW dobrej jakości kabinie tego właśnie typu powinny się znajdować różnego rodzaju urządzenia, pozwalające na zachowanie większego bezpieczeństwa i komfortu podczas śrutowania. Do tych zdecydowanie najważniejszych zaliczyć należy tak zwaną dyszę czyszczarki, wykorzystywaną bezpośrednio do aplikacji ścierniwa. Obecnie dostępne technologie pozwalają na jedynie ręczną obsługę opisywanego komponentu. Pracownik musi bowiem na bieżąco i w pełni samodzielnie oszacowywać stan obrabianej powłoki. Oprócz tego, w kabinach śrutowniczych znajdować się muszą takie elementy, jak na przykład systemy wentylacji. Dzięki nim, możliwe będzie bieżące oczyszczanie powietrza znajdującego się we wnętrzu danej kabiny. W szczególności jest to istotne, mając na uwadze znajdujące się w jej środku szkodliwe pyły, powstające jako uboczny efekt obróbki podczas tak zwanego śrutowania suchego.

 kabiny śrutowniczeW przypadku tego wykonywanego metodami “mokrymi” nie jest to tak ważne, gdyż część pyłów w takiej sytuacji zostanie zneutralizowana przez wykorzystywany strumień wody. Kabiny śrutownicze wykorzystywane w obecnym czasie, nie mogłyby się również obyć bez systemu odzyskiwania i oczyszczania ścierniwa. Dzięki niemu, urządzenia takie jak funkcjonalne kabiny śrutownicze, są bardziej oszczędne oraz przyjaźniejsze dla środowiska. Zamknięte konstrukcje opisywanego typu są również wyposażone w dedykowany system oświetlenia, pozwalający na uzyskanie bardziej optymalnych warunków pracy. Tak wyposażone urządzenia tego rodzaju, są obecnie powszechnie użytkowane w wielu różnych zakładach produkcyjnych oraz przemysłowych.

Dzięki kabinom śrutowniczym ta właśnie metoda obróbki różnych surowców może się odbywać w bezpieczniejszych warunkach i nieść za sobą bardziej pozytywne efekty. Oczywiście, aby tak było, urządzenia te muszą być możliwie jak najlepiej wyposażone. Może mieć to bowiem decydujący wpływ na ich wydajność oraz uzyskiwane efekty obróbki. Kabiny te muszą być wyposażone w szczególności w dedykowane systemy wentylacji oraz system odzyskiwania ścierniwa. To pozwoli na zmniejszenie kosztów powiązanych z ich wykorzystywaniem do minimum.